HR-STÖD

HR-STÖD

Vill du ha hjälp med ditt HR arbete?

       HR (Human Resources) är ett omtalat begrepp som står för det område som behandlar arbetslivets viktigaste resurs: människan.

 Personalen är en livsviktig resurs – för såväl små och stora företag.

De är kärnan för ett företags framgång. Genom kontinuerligt HR arbete med strategier/rutiner hjälper vi er att skapa positiva förändringar kopplade till organisationens affärsidé, mål, visioner. Resultatet blir en effektiv arbetsplats, bättre resultat med en trivsam arbetsmiljö.

Jag står redo att avlasta och bidra till Er verksamhets fortsatta utveckling.

Attrahera

Rekrytera

Motivera

Utveckla

Avsluta

Kan era HR-frågor ramla mellan stolarna?

Tjänster

  • Rehabprocessen
  • Karriäromställning
  • Arbetsmiljön Fysisk & Psykisk
  • Coachning – grupp/individuellt
  • Kultur & värderingar
  • Personalhandbok & riktlinjer
  • Arbetsrätt
  • Kompetenskartläggning
  • Rekrytering – intro – uppföljning

En del menar att de varken har tid eller pengar att satsa på HR – forskare visar att om ledare vill skapa långsiktig framgång har de inte råd att låta bli.

Anders Lindmark & Thomas Önnevik Författare för boken Human Resource Management – Organisationens hjärta